Autobedrijf Harry Kremer | Uithuizen

R.D.W.-erkenningen

Autobedrijf Harry Kremer is aangesloten bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer onder bedrijfsnummer 27154 met de volgende erkenningen:

Autobedrijf Harry Kremer
Autobedrijf Harry Kremer
Autobedrijf Harry Kremer

Reclame- en advertentiebeleid

Aanvragen voor het plaatsen van een reclame en/of advertentie in uw publicatie(s) behandelen wij uitsluitend schriftelijk. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar digitale post middels ons e-mailadres: info@autobedrijfharrykremer.nl.

Uw aanvragen worden nimmer mondeling in behandeling genomen!

Bij twijfel over de geldigheid van een overeenkomst vragen wij u een door ons gestempeld en ondertekend exemplaar van deze te overleggen.

Vooraf laten wij u weten geen belangstelling te hebben om te adverteren in gemeente-, milieu-, en telefoongidsen en in bedrijven welke onze vindbaarheid willen vergroten middels zoekmachines. Wij verzoeken u dan ook met klem om hierover niet te bellen!