Autobedrijf Harry Kremer | Uithuizen

Garagetaal:

Olie is de verzamelnaam voor allerlei smeermiddelen: motorolie smeert de motor, versnellingsbakolie smeert de versnellingsbak en differentieelolie smeert het differentieel.

Maar doorsmeren is niet alles. Olie zorgt namelijk ook voor koeling, afdichting en reiniging. Er is 100% minerale olie, 100% synthetische olie of een mengsel van beide. Iedere motor verbruikt olie. Daarom is het belangrijk dat het motoroliepeil regelmatig wordt gecontroleerd. Motorolie dient, afhankelijk van de instructies in je handleiding, ongeveer om de 6 maanden of na 15.000 kilometer te worden ververst. Voor versnellingsbakolie en differentieelolie geldt een termijn van ongeveer 100.000 kilometer.

Olie is erg slecht voor het milieu: elke liter afgewerkte olie wat via de bodem in het grondwater terecht komt, is in staat om maar liefst één miljoen liter water ongeschikt te maken als drinkwater.